‘Invoeren en monitoren’ is het derde en laatste deel van ons drieluik over risicomanagement. In deel één is aangegeven wat risicomanagement is. In deel twee zijn de processtappen nader belicht en kreeg ‘Risicomanagement’ als denk- en toepassingskader vorm. In deel drie ligt het accent op het ‘beheersingsdeel’ van risicomanagement. Ruimte creëren in een organisatie voor risicobeheersing

Bron: AMweb Risicomanagement: invoeren en monitoren (3)