Over het onderwerp shockschade werd al eerder geschreven door mijzelf en mijn collega’s. Op 16 december 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een shockschade-zaak. Deze uitspraak is om twee redenen bijzonder. In de eerste plaats overweegt de rechtbank expliciet dat ook materiële schade van het slachtoffer voor vergoeding in aanmerking komt. Ten tweede

Bron: AMweb Shockschade: Materiële schade en de regresactie van het UWV