Het afgelopen jaar (maart 2015 tot en met maart 2016) zijn ruim 160.000 Wft-examens afgelegd, zo blijkt uit de laatste cijfers van het CDFD. Daarvan waren er zo’n 93.500 een initieel examen en 67.000 een PEplus-examen. Bij de initiële examens ligt het slagingspercentage met 60,7% lager dan bij de PEplus-examens (69,8%). In de eerste maanden

Bron: AMweb Slagingspercentages Wft-examens weer licht gedaald