Het solvabiliteitspercentage Solvency II, opgesteld aan de hand van het goedgekeurde partieel interne model, bedraagt voor Achmea Groep 201%. Dit percentage is inclusief de bancaire en vermogensbeheeractiviteiten van de groep en is afhankelijk van de definitieve interpretatie van de Solvency II regelgeving. Bestuursvoorzitter Willem van Duin is content met het percentage. “Een gezonde financiële positie

Bron: AMweb Solvency II percentage Achmea op 201%