Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de risico’s op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt ingeschaald als laag. Die kwalificatie geldt voor zowel het industrierisico als het landelijke risico, al verschilt het risiconiveau tussen die twee categorieën onderling wel.  De risico-inschatting betreft particuliere en zakelijke verzekeringen en is het resultaat van “het zeer lage landrisico en het gemiddelde

Bron: AMweb S&P: risico’s op Nederlandse schademarkt laag