De leden van de SP-fractie hebben met grote zorg kennisgenomen van het kwantitatief onderzoek van toezichthouder NZa naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt. Zij willen weten wanneer de minister aan de noodrem trekt. “In plaats daarvan zien zij dat dat de trein van marktwerking ondanks het rode sein alleen maar doordendert. De steeds verdere toename van risicodragendheid

Bron: AMweb SP: Wanneer trekt minister Schippers aan noodrem?