Het aantal inboedelverzekeringen waarbij gekozen kan worden voor ‘geen eigen risico’ neemt af. Vorig jaar was dat nog mogelijk bij 8 van de 10 polissen, nu nog bij 7 van de 10 polissen. Het standaard eigen risico is fors toegenomen naar bijna € 66 (€ 43). Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van MoneyView naar

Bron: AMweb Steeds vaker eigen risico bij woonverzekeringen