De toezichthouders AFM en DNB gaan samen onderzoek doen onder pensioenfondsen om vast te stellen of de pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden goed informeren over de te verwachten pensioenontwikkelingen op de korte tot middellange termijn. “Nu veel pensioenfondsen in tekort verkeren, zullen zij de komende jaren niet de beoogde toeslagen kunnen verlenen. In een aantal

Bron: AMweb Toezichthouders onderzoeken informatievoorziening pensioenfondsen