Twintig keer het minimumloon, dat zou wat Tweede Kamerlid Rik Grashoff (Groen Links) betreft een prima jaarsalaris zijn voor CEO’s van banken en verzekeraars. Hij bepleit in Banking Review dat plafond voor salarissen van topmannen en -vrouwen. Op de vraag wat een CEO waard is, antwoordt Grashoff: “Twintig keer het salaris van degene met het

Bron: AMweb ‘Twintig keer het minimumloon is een mooi salaris voor CEO’