Het ZekerheidsPakket Particulieren van Nationale Nederlanden is vanaf heden uitgebreid met een nieuwe woonhuis- en inboedelverzekering. Naast de reeds bestaande producten, is er een nieuwe verzekering geïntroduceerd voor standaard risico’s met een bouwaard steen/hard. Binnen dit nieuwe pakket kunt u kiezen uit de dekkingen Basis en All-in.

De belangrijkste kenmerken van dit nieuwe pakket voor u op een rij:

  • Er is een premier risque dekking van toepassing van € 600.000,- voor het woonhuis en van € 100.000,- voor de inboedel.
  • Voor het eigen risico heeft u de keuze uit € 0,- of € 100,-.
  • Het huurders- en eigenarenbelang is standaard meeverzekerd, waarbij de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de gekozen dekking.
  • U heeft keuze uit de aanvullende dekking ‘Glas’ en bij de All-in dekking tevens ‘Buitenshuis’.

Het reeds bestaande pakket is toe te passen bij bouwaarden anders dan steen/hard. Let op; de naam van de ‘Extra’ dekking is gewijzigd naar ‘Basis’.