Naast een Raad van Bestuur heeft Univé nu ook een Raad van Commissarissen. De RvC houdt toezicht op het dagelijkse beleid en bestaat uit vier personen. Voorzitter is Cors Hage en bestaat verder uit Marianne Tijssen en Roel van Dijk. Een vierde gegadigde wordt gezocht.  Univé heeft bij de ontvlechting van UVIT (Univé, VGZ en IZA-Trias)

Bron: AMweb Univé krijgt Raad van Commissarissen