Het aantal mensen dat thuis zit zonder werk maar niet officieel werkloos is, is sinds het uitbreken van de economische crisis sterk toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal zijn nu 1,1 miljoen Nederlanders beschikbaar of zoekend naar werk. In 2015 telde Nederland ruim 1,1 miljoen mensen

Bron: AMweb Vaker bewust geen baan