Overtreding van de privacywetgeving kan aanzienlijke gevolgen met zich meebrengen. Niet alleen voor een organisatie, maar ook voor de bestuurders daarvan. Dit schrijft het Amsterdamse kantoor SOLV Advocaten.  Zowel civiel- als bestuursrechtelijk kunnen bestuurders bestraft worden voor privacyschendingen. De aansprakelijkheid kan onder meer voortvloeien uit het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens of het niet melden van

Bron: AMweb Verantwoordelijkheid bestuurders bij privacyschendingen