De aanpassing in de financiering van de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) per 1 januari 2017 dreigt in het overgangsjaar te zorgen voor een verstoring van het hybride stelsel. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. “Het Verbond is nu in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze voor alle partijen ongewenste

Bron: AMweb Verbond: ‘Aanpassing van de financiering WGA dreigt hybride stelsel te verstoren’