Verzekeraars schakelen bij een gemiste betalingstermijn vaak geen incassobureau in, maar gaan meteen over tot ingrijpendere middelen, zo concludeert de Consumentenbond. De belangenbehartiger vindt dat verzekeraars, net als andere bedrijven, eerst een incassoprocedure zouden moeten starten voordat ze de dekking schorsen of de polis beëindigen. Het Verbond van Verzekeraars stelt echter dat verzekeraars in hun

Bron: AMweb Verbond botst met Consumentenbond over schorsing van polissen