De invoering van een pensioenstelsel gebaseerd op persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling is praktisch uitvoerbaar. Dit blijkt volgens het Verbond van Verzekeraars uit de praktijktoets voor twee nieuwe typen pensioencontracten van de Pensioenfederatie.Een persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling heeft de voorkeur van de verzekeraars uit het oogpunt van transparantie, eenvoud en betere aansluiting bij de arbeidsmarkt. “Het is

Het bericht Verbond: ‘Groen licht voor nieuw pensioenstelsel’ verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Verbond: ‘Groen licht voor nieuw pensioenstelsel’