Het voorgestelde UBO-register waarin vanaf 2017 alle grote belanghebbenden van een bedrijf moeten worden geregistreerd, helpt verzekeraars niet bij het bestrijden van terrorisme terwijl dit wel van hen gevraagd wordt. Dat stelt het Verbond in een reactie op de contourenschets van het register die minister Dijsselbloem onlangs heeft gepresenteerd. Verzekeraars moeten volgens het Verbond alsnog

Bron: AMweb Verbond noemt UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’