Het Verbond voor Verzekeraars schrijft in een brief aan de Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst dat het pleit voor verplichte rookmelders in alle gebouwen, en niet alleen in nieuwbouw. Het Verbond dat men zou moeten starten met rookmelders in alle sociale woningbouw. De commissie komt woensdag 16 maart bijeen voor het Algemeen Overleg Bouwregelgeving en brandveiligheid. Het Verbond ziet dat

Bron: AMweb Verbond pleit voor verplichte rookmelders is alle gebouwen