Pensioenfondsen willen een alternatief voor het huidige systeem van toegezegde pensioenuitkeringen. Dat kondigde Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, aan in het Financieel Dagblad. De federatie onderzoekt een systeem waarbij iedereen spaart voor zijn pensioen, maar wel verplicht allerlei risico’s samen deelt. “Een goede stap”, aldus Harold Herbert, directeur van het Verbond. Volgens Herbert sluit de

Bron: AMweb Verbond: ‘Visie Pensioenfederatie stap in de goede richting’