Vereniging Woekerpolis.nl doet een oproep aan financieel adviseurs om oude software in te leveren waar vroeger offertes voor beleggingsverzekeringen mee werden gemaakt. De claimstichting wil de software graag inzien. “Onder adviseurs is het een publiek geheim dat het hier om ondeugdelijke software ging”, zegt Ab Flipse, voorzitter van de vereniging in De Telegraaf. Op basis

Bron: AMweb Vereniging Woekerpolis op zoek naar ‘sjoemelsoftware’