De pilot bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland waarin vrijwillig digitaal kan worden geprocedeerd in civiele zaken, is nu door de Raad voor de Rechtspraak in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) verlengd. Eerder berichtten wij u op deze kennispagina over de invoering van digitaal procederen. Ik verwijs u ook naar

Het bericht Verlenging pilot vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Verlenging pilot vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken