Vijf banken hebben met een commissie van deskundigen afgesproken dat de verjaringstermijn voor klachten en vorderingen over rentederivatenproducten wordt verlengd. De verlenging geldt voor alle vorderingen van mkb-klanten over derivaten die tussen 1 maart en 1 oktober van dit jaar zouden verjaren. Op 1 maart is door het ministerie van Financiën een zogeheten derivatencommissie ingesteld,

Bron: AMweb Verlenging verjaringstermijn mkb-rentederivaten