De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat vanaf 2017 structureel omhoog naar € 100.000. Dit kon minister Blok onder andere melden naar aanleiding van de Miljoenennota.  De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind vervalt, waardoor er ook buiten

Bron: AMweb Verruiming schenkingsrecht moet helpen tegen onderwaterproblematiek