In een gezamenlijke brief dringen de Stichting van de Arbeid (StvdA) en Pensioenfederatie er bij de Tweede Kamer op aan om de keuze van een standaard voor een vaste of variabele uitkering niet wettelijk vast te leggen maar over te laten aan contractpartijen. Ook bepleiten ze een zelfde rekenrente voor de individuele en collectieve premieovereenkomsten te

Bron: AMweb ‘Verschillende pensioenuitkeringen niet wettelijk vastleggen’