Verzekeraars hebben nog altijd onvoldoende zicht op integriteitsrisico’s als corruptie, belangenverstrengeling en omkoping. Dit concludeert toezichthouder De Nederlandsche Bank in haar themaonderzoek Corruptie 2015.  Verzekeraars hebben vooral een blinde vlek voor de persoonlijke netwerken van bestuurder en via zogeheten ‘third parties’.  DNB concludeert uit de onderzoeken bij grote verzekeraars dat zij in het algemeen onvoldoende

Bron: AMweb Verzekeraars hebben onvoldoende zicht op corruptie