De verzekerdenhelpdesk Verzekeringsklachten.nl heeft een klacht gedeponeerd bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. In de klacht wordt genoemd dat verzekeraars de goede naam van en het vertrouwen in de branche al jaren lang schade berokkenen, doordat zij de wet overtreden en daarnaast stelselmatig geen gevolg hebben gegeven aan aanbevelingen met betrekking tot contra-expertise. Anton Rietveld, initiatiefnemer

Bron: AMweb Verzekeringsklachten.nl klaagt verzekeraars aan