Verzekeraars en volmachtkantoren houden de schadelast van hun inkomensportefeuilles graag beheersbaar. Maar door ingewikkelde regelgeving rondom privacy is het onmogelijk om de schades inhoudelijk te controleren. Een aantal bedrijven op het gebied van assurantiën en verzuim heeft daarom de handen ineen geslagen en het Claim Expertise Centrum opgericht. Het Claim Expertise Centrum mag als onafhankelijke,

Bron: AMweb Verzuimschade beheersbaar door Claim Expertise Centrum