Sinds 2011 houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op cultuur en gedrag van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. De uitkomsten stemmen hoopvol, al is cultuurverandering een zaak van lange adem. Uithoudingsvermogen van de instelling en ook van de toezichthouder is een vereiste. Dat schrijven drie DNB-onderzoekers in het juli-nummer van ESB (Economische Statistische Berichten). DNB is

Bron: AMweb Vijf jaar cultuuronderzoek DNB: hoe veranderbereid is de dominante leider?