Wendy de Ruiter-Lörx en Jeroen Potjes zijn door de Raad van Commissarissen van Vivat voorgedragen als respectievelijk Chief Commercial Officer en Chief Operating Officer van Vivat, Proteq en Reaal. Met de voordracht is de Raad van Bestuur van Vivat, naar eigen zeggen, nu compleet. Albert Bakker treedt per 11 april 2016 terug als lid van

Bron: AMweb Vivat benoemt Wendy de Ruiter-Lörx en Jeroen Potjes in RvB, Albert Bakker vertrekt