Er komt voorlopig geen Algemeen Pensioenfonds (APF) specifiek voor de financiële sector. Van Loanschot, KAS Bank, Equens en GE Artesia Bank waren bezig met dit initiatief, maar eerstgenoemde meldt dat het voorlopig ‘on hold’ staat. De plannen om de oriëntatie op een eventueel APF voor de financiële sector te beginnen stammen uit 2015. Samenwerking tussen de

Bron: AMweb Voorlopig geen APF voor financiële sector