Avéro Achmea heeft een inkomensvolmacht verstrekt aan VSZ uit Amstelveen. Begin deze maand vond in Apeldoorn de ondertekening plaats van de volmachtovereenkomst. Op basis van de inkomensvolmacht kan VSZ onder andere verzuimverzekeringen en WGA ERD verzekeringen (voor MKB, tot 50 werknemers) sluiten. De overeenkomst kent een ingangsdatum van 1 maart 2015. Gaston Merckelbagh (algemeen directeur

Bron: AMweb VSZ heeft nu inkomensvolmacht van Avéro Achmea