Mocht uit een analyse blijken dat uw wensen en doelstellingen niet geheel gerealiseerd kunnen worden dan gaan we zoeken naar de best passende oplossing voor u. Ons advies zal, net als bij de analyse, helder en begrijpelijk inzicht verstrekken in uw financiële toekomst.

We letten daarbij o.a. op de volgende zaken:

  • realiseren van uw wensen en doelstellingen gebaseerd op uw prioriteiten en uw budget
  • in de diverse toekomst scenario’s zorgen voor verantwoorde woonlasten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan
  • berekening of eventuele oversluitkosten wel worden terugverdiend
  • de juiste vermogensvorming in relatie tot uw klantprofiel
  • de diverse fiscale aspecten
  • flexibiliteit, zodat het advies eenvoudig aanpasbaar is aan toekomstige wijzigingen in uw situatie

Ons advies wordt uiteraard vergeleken met uw huidige situatie, zodat u een goed beeld krijgt van de voordelen die gerealiseerd worden.

Uiteraard worden de analyse en het advies uitvoerig met u besproken en heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen. Het gaat er ten slotte om dat u begrijpt hoe uw financiële situatie is en kan worden. Mochten er nog aanpassingen gewenst zijn dan worden deze in het advies verwerkt.