De volgende stap naar uw nieuwe situatie is het uitvoeren van het advies. Wij zijn daarbij uw spil tussen de verschillende aanbieders en partijen. Van aanvraag tot en met de notaris.

Werkzaamheden die we daarbij uitvoeren bestaan o.a. uit:

  • het opmaken van de retourprovisieovereenkomst met specificatie van de retourprovisie
  • het aanvragen en controleren van de diverse offertes
  • het doornemen met u van alle offertes en aanvragen
  • het verstrekken van alle relevante informatie, zoals voorwaarden, financiële bijsluiters etc.
  • het verzamelen, controleren en completeren van alle benodigde bescheiden
  • de tijdige verzorging van bijvoorbeeld taxatie, bankgarantie, informeren notaris
  • de benodigde opzegbrieven verzorgen
  • aflosnota, conceptaktes en polissen controleren
  • contacten onderhouden en voortgang bewaken gedurende het gehele traject bij de diverse partijen

Uiteindelijk vergezellen wij u bij de notaris en is de nieuwe situatie een feit.