Staatssecretaris Klijnsma heeft het wetsvoorstel ‘Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw’ op 16 juni 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel beoogt zelfstandigen omtrent pensioen op een tweetal aspecten tegemoet te komen. In het huidige artikel 54 van de Pensioenwet staat een vrijwillige voortzetting pensioendeelneming verwoord, voor zover

Bron: AMweb Wetgever komt zelfstandigen tegemoet op pensioengebied