De opmerking van ASR-pensioendirecteur Fleur Rieter dat het “een hiaat van jewelste” is dat voor advisering over een algemeen pensioenfonds (APF) geen Wft-vergunning nodig is, lokt meer reacties uit in de branche. Bijvoorbeeld van Theo Gommer (Akkermans & Partners), voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD). “Financiën en de AFM moeten ingrijpen. Voordat de

Bron: AMweb ‘Wft moet aangepast voor eerste APF vergunning krijgt’