In eerdere bijdragen op dit kennisportal is stilgestaan bij diverse knelpunten rondom pensioen in eigen beheer. Bij brief van 1 juli 2015 heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes twee oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer uitgewerkt. Mogen we hieruit afleiden dat het pensioen in eigen beheer binnenkort afgeschaft gaat worden? Bij de oplossingen die de staatssecretaris

Bron: AMweb Wiebes presenteert oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer