De verdiepingsstudie die de Sociaal Economische Raad (SER) vrijdag heeft gepubliceerd, verduidelijkt hoe een pensioenstelsel eruit ziet dat gebaseerd is op heldere aanspraken en persoonlijke pensioenvermogens. Maar niet alle door de SER vergeleken varianten sluiten even goed aan op de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het SER-rapport.

Bron: AMweb Wisselende reacties op SER-studie persoonlijk pensioen