Twee verzekerden met een beleggingspolis van Nationale-Nederlanden hebben weinig profijt gehad van het inschakelen van een belangenbehartiger. Die bepleitte bij Kifid een schadevergoeding wegens kostenpercentages van 29% en 35%, maar daarin gaat het klachteninstituut niet mee: een hoog kostenpercentage alleen is geen reden om een vergoeding toe te kennen. Beide klagers hebben in 1995 via

Het bericht Woekerpolishouders vissen achter net na magere belangenbehartiging verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Woekerpolishouders vissen achter net na magere belangenbehartiging