De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat de samenleving zich te afhankelijk heeft gemaakt van de financiële sector. “Daardoor is de samenleving sterk onderhevig aan de wispelturigheid van financiële markten. Juist het sociaal-economisch beleid heeft bijgedragen aan een te grote financiële dominantie.” Dit staat in het rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht‘, dat

Het bericht WRR: ‘Verminder de spanning tussen samenleving en financiële sector’ verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb WRR: ‘Verminder de spanning tussen samenleving en financiële sector’