De Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden boekte over 2014 een positief resultaat van € 5,4 (-3,3) mln. Het sterk verbeterde resultaat is vooral toe te schrijven aan incidentele beleggingsopbrengsten. Het jaar 2014 was het eerste volledige boekjaar waarin de maatschappij vanuit haar nieuwe serviceconcept heeft geopereerd. Onder de merknaam ‘Noorderlinge’, een samenwerking met het professionele intermediair,

Bron: AMweb Zevenwouden sluit 2014 positief af