Michiel Zoet, adviseur bij KZ Adviesgroep, heeft besloten de aanmeldingstermijn voor zijn proefproces tegen de Wft-examens te verlengen tot 1 september. Reden voor de verlenging is een tussentijds onderzoek of er inderdaad een noodzaak bestaat om de vakbekwaamheidseisen aan te scherpen en zo ja, in hoeverre het nu voorgestelde eisenpakket daaraan tegemoet komt. Volgens hem

Bron: AMweb Zoet verlengt aanmeldingstermijn proefproces tot 1 september